duminică, 25 ianuarie 2015Calitatea de funcţionar al Statului Român, în mod special de militar, faţă de calitatea de mason sunt absolut incompatibile întrucât jurământul masonic este în absolut conflict cu jurământul făcut faţă de Statul Român, în mod special privind jurământul militar. Românul care depune jurământul masonic şi este primit în masonerie a trecut, pe viaţă şi irevocabil, în tabăra inamicilor de moarte ai Neamului Românesc.

CE ESTE MASONERIA ÎN ROMÂNIA DE FAPT:
O spun chiar evreii: este o organizaţie compusă din ROMÂNI (în sens general de băştinaşi, în fiecare ţară din etnici locali) care funcţionează CONFORM REGULILOR Etniei Evreieşti în SCOPUL INTERESELOR Etniei Evreieşti.
Identitatea “masonică” provine de la breasla constructorilor preluată clandestin cu scopul ca organizaţia prezentă să exploateze reputaţia tradiţională de seriozitate a acestei bresle întru înşelarea publicului.

Organizarea şi funcţionarea Masoneriei fost concepută de “Elita” Etniei Evreieşti în secolul 17 e.n. pentru a îşi spori numărul şi a se ascunde în spatele ei în lupta desfăşurată împotriva popoarele desemnate pentru a fi înrobite intru exploatare în favoarea exclusivă a Neamului Evreiesc. 

Toate încercările anterioare de înrobire completă a popoarelor pe lungimea a peste 1,700 de ani au eşuat în primul rând pentru că membrii Etniei Evreieşti au fost numeric prea puţini, chiar după ce şi-au sporit numărul prin înglobarea Khazarilor de rea credinţă în rândurile Neamului Evreiesc în secolul 8 e.n.. 
Abia după ce “Elita” Etniei Evreieşti a conceput ideea de a îşi spori numărul armatei clandestine de atac neprovocat cu oameni de vocaţie infracţională din rândul popoarelor atacate, au început să realizeze succese notabile in preluarea patrimoniilor popoarelor atacate şi să implementeze sistemele de exploatare prin insclavizare a acestora şi extinderea sistemului la state şi continente întregi.
Poporul Român este înşelat prin mass media să perceapă ca masonii plasaţi în funcţii în Stat sunt decidenţi şi beneficiari finali ai exploatării Poporului Român.
În fapt, Statul este atacat şi condus de “Elita” Etniei Evreieşti prin masoni care oferă şi o ţintă falsă pentru nemulţumirea celor exploataţi, în efect oferă protecţie adevăraţilor exploatatori ai Poporului Român.
Membrii masoneriei sunt selectaţi dintre băştinaşi cu diverse dezechilibrări mentale, de inteligenţă variabilă, dar de regulă ma degraba inteligenţi. Sunt supuşi unor proceduri de selecţie care testează în primul rând disponibilitatea candidatului de a permite a fi umilit, lipsa capacităţii de a sesiza ridicolul, opacitate faţă de noţiunile de cert şi incert, sa aiba dificultăţi de a face distincţia intre fapte şi realitate, îi lipseşte “organul” necesar pentru echitate şi echilibru în raporturile dintre persoane prin aceea că văd ca firesc pentru ei ceea ce pentru o persoană cu gândire nepoluată ar fi inimaginabil: să facă o tranzacţie irevocabilă pe seama propriei persoane în a da ceva cert, respectiv viaţa lor, unor străini despre care nu cunosc absolut nimic în schimbul a ceva incert între care mirajul abundentei materiale, faima, glorie, popularitate, confort, bunuri diverse, bani, privilegii, siguranţă materială, şi cel mai important: imunitate juridică pentru a putea comite infractini fără limită, avantaje promise nelimitat de respectivii străini. Pe scurt, sunt români cu caracter genetic de prădător, care cunosc doar luatul nu şi datul, nicidecum schimbul echitabil just, infractori disperaţi care sunt perfect conştienţi că dacă nu se înrolează sub protecţia unor străini ce li se par experţi în realizarea imunităţii juridice, ar sfârşi în puşcarii sau la periferia societăţii.
În orice etnie se nasc oameni cu vocaţie infracţională care sunt în număr foarte mic faţa de restul populaţiei care nicidecum nu caracterizează etnia respectivă. Aceşti infractori promovaţi de mass media drept conducători NU sunt un eşantion caracteristic al Etniei Romane ci dimpotrivă. Probabil nu depăşesc 50,000 din care 25,000 în puşcarii, 10,000 în diverse etape de cercetare şi 15,000 din cei mai vicleni şi talentaţi sunt adunaţi în masonerie şi folosiţi sa ocupe funcţii în stat.
Sunt însă foarte vizibili şi foarte stridenţi întrucât mass media promovează doar pe aceştia şi pe evreii sub falsă identitate de români care comit fapte reprobabile sub falsă identitate româneasca şi le atribuie românilor spre compromitere. Asta este ceea ce vede Poporul şi nici o altă informaţi nu poate ajunge la El.
Masoneria nu este nimic altceva decât un mare grup de crimă foarte bine organizată compusă din infractori băştinaşi cu scop de a prăda pe termen lung patrimoniul Poporului Român in favoarea Etniei Evreieşti.
Crima dezorganizata este la puşcărie, crima organizată de “Elita” Etniei Evreieşti ocupă funcţiile de conducere în Statul Român, numiţi în funcţii de cei care deja au ajuns în funcţii şi aleşi pe listele de vot. Listele de vot sunt populate exclusiv cu masoni sau evrei cu falsa identitate de români, unguri, germani etc.. Plasaţi în funcţii în Stat, ei nu conduc nimic, nici nu ar putea, doar executa ordinele date în lojă de stăpânii lor. La fel găsim situaţia şi în firme mai ales cele private, unde au funcţii importante de acţionari sau administratori şi executa ordinele date în lojă de stăpânii lor.
Nici o singură persoană ce a ocupat vreo funcţie în stat în ultimii 15 ani nu a emis vreun enunţ inteligent şi original simultan. Ca să fi conducător politic sau economic, trebuie să poţi produce idei şi gânduri noi, adaptate la realitatea dinamica şi competente.
Mass Media fiind în întregime deţinută de “Elita” Etniei Evreieşti, induce şi menţine Poporului Român în eroarea de percepţie ca Statul Roman este condus de o Elita provenită din rândurile Poporului Român în interesul Poporului Român şi distruge adevărul ca Statul Roman este condus de “Elita” Etniei Evreieşti în interesul Etniei Evreieşti folosindu-se de masoni, care este de fapt “elita” infracţională a Poporului Român. Legătura între Pârghiile Statului Român şi “Elita” Etniei Evreieşti se face prin jurământul masonic.
Citate: “Scriitorul Eduard Drumont despre francmasonerie: “Pentru cel care nu se pătrunde de ideea că francmasoneria nu este decât o luptă inventată de evrei pentru a cuceri lumea şi a-şi realiza vechiul lor vis de dominaţie universală, francmasoneria rămâne o enigmă de neînţeles”. Rabinul Dr. Isaac M. Wise, un conducător de vază al evreilor, declară: "Francmasoneria este o organizaţie iudaică, a cărei istorie, misiune, semne şi interpretări sunt de la un capăt la altul iudaice, cu excepţia numelui unui singur grad şi a unor cuvinte din formula jurământului." Evreul Dr. G. Karpeles spune: "Ideea Francmasoneriei a izvorât ca necesitate internă din iudaism. Ca întemeietor al ei e considerat Solomon, care a văzut cea mai înaltă înflorire a lui Israil. Cuvinte şi semne sunt în cea mai mare parte luate din limba ebraică." În revista Francmasonică "Symbolisme", Iulie 1928 se spune: "Misiunea cea mai importantă a Francmasoneriei este să glorifice rasa iudaică care a păstrat nealterat conţinutul dumnezeiesc al cunoaşterii. Apoi ea trebuie să sprijine rasa iudaică, pentru a şterge graniţele naţionale."
În masonerie se găsesc următoarele categorii:
1) în orice lojă se găsesc unul sau mai mulţi evrei conspiraţi sub falsă identitate de români, desemnaţi de B’nai B’rith – Frăţia Legământului, o organizaţie exclusiv evreiască cu rol de curea de transmisie şi raportare intre „Elita” Etniei Evreieşti condusă de Kahal, cu misiunea de a controla şi dirija misiunile masonilor şi a aplică sancţiunile definitive asupra celor indisciplinaţi;
2) români de vocaţie infracţională care cunosc scopul masoneriei şi se lasă folosiţi pentru beneficii personale;
3) naivi care din orice motive nu pot percepe scopurile masoneriei şi care promovează legendele false promovate de mass media. Pentru a indica această categorie s-a inventat termenul peiorativ „Idioţi Utili”.
4) patrioţi Români cu adevărat rătăciţi care au căzut pradă proverbului otrăvit „Te faci frate cu Dracul până treci puntea!” cu ignorarea faptului că Dracul NU ARE FRAŢI ci doar sclavi. Se trezesc acolo „legaţi de mâini şi de picioare” întrucât sunt anihilaţi dacă sunt observaţi că fac orice din proprie iniţiativă pentru Neamul Românesc.
„Elita” Etniei Evreieşti a devenit expertă în diversiuni şi pentru a amplifica confuzia popoarelor atacate au conceput diverse alte forme de organizaţii masonice, care în fapt funcţionează în acelaşi regim dar sunt numite diferit şi inselator precum Lions’ Club, Rotary etc.
În cazul unui război declarat, în conformitate cu regulile stabilite prin Convenţiile de la Geneva, constituie crimă de război atacarea unui popor cu forţe care îşi iau identitate forţelor de apărare ale poporului atacat şi făptuitori sunt executaţi sumar. Deasemenea localnicii care colaborează cu agresorul comit trădare în timp de conflict declarat, fapta pentru care sunt deasemenea executaţi sumar.
„Elitei” Etniei Evreieşti a adus în viaţa Umanităţii o inovaţie cu adevărat genială în ce privesc actele de agresiune, preluare şi exploatare a popoarelor, poate cea mai importantă contribuţie a lor la viaţa Umanităţii, ce constă din comiterea de crime de război fără a declara un război.
Pentru a nu declara război este de esenţă ca forţa agresoare să nu existe oficial cea ce a necesitat şi continuă să necesite conspirarea acesteia de care se ocupa multe milioane de oameni de sute de ani, cu precădere în prezent când în integralitate sursele şi căile de distribuţie a informaţiilor, care public sunt deţinute prin straturi de interpuşi de „Elita” Etniei Evreieşti, au ca unic scop distrugerea, mult mai mult decât de a ascunde, adevărului despre existenţa forţei agresoare, a agresiunii şi a mijloacelor de agresiune.
Pe scurt, în situaţia unei agresiuni nedeclarate, perfecţionata pe lungime de secole, de către o forţă despre a cărei existenţă publicul nu poate afla, compusă din străini cu falsa identitate de localnici şi de localnici înrolaţi în trupele de agresiune, se pot comite orice crime şi abuzuri fără ca poporul să ştie cine este agresorul, fără să înţeleagă cine este beneficiarul final, iar când i se aduce informaţia nu o va primi întrucât o astfel de operaţiune criminală depăşeşte puterea de cuprindere a unei minţi normale.
În cazul apariţiei unor lideri care să organizeze vreo opoziţie la agresiune, aceştia sunt asasinaţi pentru a lăsa apărarea fără conducere precum s-a întâmplat cu toţi patrioţii din ultimii 300 de ani.
După ce poporului îi este indusă percepţia că ceea ce în realitate sunt acte de agresiune sunt acte favorabile lor, romanii cu vocaţie infracţională înrolaţi clandestin în trupele de agresiune conspirate în calitate de masoni, vor confuză şi dirija poporul cu scopul de a susţine agresiunea fară ca poporul să poată pricepe rolul real al acestor români. Astfel, agresorul şi-a creat şi continuă să îşi creeze condiţiile de a nu avea nici o opoziţie din partea poporului agresat.
Conducerea forţelor de apărare este preluată de evrei cu falsa identitate de români sau de români înrolaţi în masonerie sclavi de casă la evrei. De fiecare dată când un patriot a preluat conducerea apărării, a fost asasinat chiar dacă le-a luat „Elitei” evreieşti şi zeci de ani precum a fost în cazul lui Ceauşescu la îndepărtarea căruia au lucrat 25 de ani.
JURĂMÂNTUL MASONIC
Jurământul masonic obliga masonul să se dedice pe lungimea întregii vieţi, şi să pună chezăşie chiar viaţa să însăşi, pentru a contribui la realizarea supremaţiei Neamului Evreiesc asupra propriului Neam Românesc, în timp ce jurământul militar sau oricare alt jurământ făcut faţă de Statul Român şi sau faţă de Poporul Român, obliga apărarea propriului neam faţă de atacul unor străini.
Mai jos vedeţi o versiune sumară a jurământului:
„Jur, în numele Arhitectului Suprem al tuturor lumilor să nu descopăr niciodată secretele, semnele, cuvintele, învăţăturile sau practicile francmasoneriei şi să păstrez tăcere veşnică asupra lor. Făgăduiesc şi jur să nu trădez niciodată nimic din acestea nici prin scris, nici prin grai, nici prin gesturi, nici să pun altcineva să scrie, să litografieze, să graveze, să tipărească ceva, să nu dau în vileag în vreun fel ceea ce mi s-a descoperit până în această clipă sau mi se va descoperi în viitor. Dacă nu mă voi ţine de cuvânt, mă oblig să mă supun la următoarea pedeapsă: să mi se ardă buzele cu fier înroşit, să mi se taie o mână, să mi se smulgă limba din gură, să mi se reteze gâtul, cadavrul meu să fie spânzurat în lojă în timpul primirii unui nou frate, iar după aceea să fie ars şi cenuşa aruncată în vânt.”
Jurământul masonic asigură şi secretizarea calităţii reale a persoanei şi a tuturor acestor conflicte între obligaţiile pe care masonul jura că şi le ia.
Gigantica viclenie a „Elitei” Etniei Evreieşti şi-a “băgat degetuţele” cam peste tot prin Constituţia României iar în ce priveşte subiectul nostru aici, a introdus art 40 Dreptul de Asociere alin (4) “Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise” dar nicăieri în Constituţie sau Codul Penal nu au lasat vreo prevedere care sa interzică depunerea unui jurământ faţă de masonerie şi stapnii săi sau faat de orice alta entitate, juramant cu clauze aflate în contradicţie cu jurământul făcut faţă de Stat sau Popor şi cu atât mai mult, să îl ascunzi.
Mai “simpatic”, nu de mult, la presiunea Uniunii Europene, s-a instituit definitiv imunitate juridică pentru infractorul mason astfel: Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat, o hotărâre care presupune că magistraţii care fac parte din organizaţiile masonice trebuie să îşi declare apartenenţa. Sigur, toţi se vor înghesui sa se declare dar …. Nasol, e interzis de jurământul masonic să divulgi apartenenţa la masonerie. Mai mult, CSM a hotărât conform directivei UE ca judecători masoni pot judeca alţi masoni.
Întrebam şi noi aici: O să condamne un mason pe alt mason dacă primeşte ordin să îl favorizeze ştiind ca dacă nu o face, va fi mutilat şi omorât? Întrebarea are doar un răspuns. http://gazetadecluj.ro/…/magistratii-pot-fi-masoni-dar-sa-…/
MIJLOCUL PRACTIC PRIN CARE SE REALIZEAZĂ DISCIPLINA MASONICA
Posibilitatea de succes în a controla sistemul de exploatare a Poporului Român este a acţiona fără a fi observat. Acţiune şi secret, ambele trebuie realizate cu exactitate şi prompt.
Secretizarea si actiunea promptă la ordinul superiorului ierarhic sunt obtinute prin instrumentul ameninţarii şi certitudinii aplicării pedepsei cu moartea.
Poate aşa devine evident motivul pentru care prima modificare a Codului Penal după Revoluţie a conţinut eliminarea pedepsei cu moartea, pentru ca „Elita” Etniei Evreieşti să aibă o putere de coerciţie asupra masonului superioară celei care ar putea fi exercitată de Stat Român. Astfel „Elita” Etniei Evreieşti s-a plasat deasupra Statului Român ca nivel de autoritate în faţa celor care preţuiesc doar viaţa lor.
Poate aşa se înţelege şi faptul ca „Elita” Etniei Evreieşti s-a găsit dezarmata în fata patrioţilor care au pus şi pun interesele Etniei Romaneşti mai presus de viaţă proprie întrucât aceştia sunt incoruptibili cu bani, confort, sau ameninţare cu moartea.
Cum altfel se poate păstra disciplina strictă într-un grup de infractori decât prin pedepse extreme? În majoritatea statelor a fost eliminată pedeapsa cu moartea doar cu scopul ca masoneria să aibă o forţă coercitiva mai mare ca statul. A fost păstrată numai acolo unde „Elita” Etniei Evreieşti are control cvasi total asupra sistemului juridic şi îl poate manipula şi poate opri o procedură judiciară după planurile lor.
Un sistem de a lua viaţa unor oameni fără a fi vizibil pentru public trebuie să aibă aparenta ca fiind opusul acestui scop. Se găsesc două sisteme în cadrul cărora se poate camufla un sistem de asasinare a indisciplinaţilor: sistemul alimentar şi sistemul medical. Ambele se ocupa cu protejarea vietii... chipurile.
Vom găsi cu prioritate masoni în sistemul medical, foarte bine poziţionaţi în acele servicii în ale căror activităţi includ, ca rutină, faze terminale ale trupului: ambulanţe, terapie intensivă, secţii pentru boli terminale cum e cancerul dar cu prioritate absolută la morgă. Deasemenea ei domina domeniul bolilor psihice având total asupra clinicilor psihiatrice.
Masonii aflaţi în aceste funcţii pot lua viaţa unui om fără să se observe oferind şi o documentatie completă şi impecabila legal. Medicii masoni sunt promovaţi din greu mediatic, sunt „construiţi” drept mici celebrităţi locale şi ca rezultat al aurei de somitate, sunt în afara oricărei bănuieli. Ei chiar executa 99,9 % din ce au de făcut în sensul cel mai bun, şi deşi nu întotdeauna este meritul lor, le este atribuit pentru a construi şi întreţine mirajul, numai pentru a putea fi folosiţi pentru acel 0,1% util menţinerii disciplinei în masonerie. Şi, de regulă, nu sunt puşi să facă rău ci doar să nu împiedice răul când este făcut de un „frate”.
Jurământul masonic învinge şi jurământul lui Hipocrate.
În clinicile psihiatrice se omoară mintea la fel de eficace, a se vedea cazul Eminescu otrăvit în clinica psihiatrică a familiei de evrei donmeh sub falsă identitate de greci fanarioţi numiţi Şutzu. Şi dacă nu a murit din otrava administrata în clinica psihiatrică, s-a aranjat ca un pretins nebun să îl lovească mortal în cap.
Aflăm că unii oameni cunoscuţi, aflati in funcţii în stat sau importanţi în firme cunoscute, au fost plecaţi în străinătate pentru a avea un tratament medical sau operaţie care s-ar fi putut efectua şi în ţară fără nici o problemă. Este cumva cazul că ar fi informaţi aspră pericolului mortal care îi pândeşte în cazul în care se expun sistemului medical din ţară? Rar auzi membrii organizaţiilor masonice să menţioneze orice despre situaţia lor medicală. O fi o masura de prevedere?
Se poate constata că atunci când o persoană devine ţinta pentru grupul de crimă organizată internaţională, primul aspect care este cercetat de aceştia este situaţia sa medicală întrucât dacă are vreo vulnerabilitate medicală vor putea elimina persoana pe calea pe care o au cel mai bine organizată. Şi dacă nu are nici o condiţie medicala, o vor cauza dacă se poate.
In sistemul emdical privat tptl este cu mult mia usor si mia discret. Pentru acest scop este sutinut si cel de Stat este subminat si distrus.
CONSECINŢELE DEPUNERII A DOUA JURĂMINTE CE CONTIN OBLIGATII CONTRADICTORII
A depune jurământ masonic după depunerea unui jurământ faţă de Stat este un act de trădare. A depune un jurământ faţă de Stat de către un mason este un act de sperjur, jurământ fals, jurământ pe care masonul a jurat anterior că nu îl va respecta.
Ambele situaţii sunt înşelăciune de cea mai înalt nivel, o escrocherie căreia îi cad victime popoare întregi de secole. Când sclavul de casă al “Elitei” Etniei Evreieşti (masonul) depune un jurământ în faţa Poporului Român în condiţiile în care a depus un jurământ faţă de nişte străini care îl angajează şi mai adânc şi se afla în contradicţie cu jurământul faţă de Statul Român, el nu comite trădare ci comite înşelăciune la scara gigantică faţă de Poporul Român.
DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI MASONIC ANULEAZĂ ÎN FAPT ORICE JURĂMÂNT FAŢĂ DE STATUL ŞI POPORUL ROMÂN, CEL MAI GRAV FIIND ÎNCĂLCAREA JURĂMÂNTULUI MILITAR. Astfel, masonul afişează calitatea de funcţionar sau militar român în condiţiile în care el este de fapt un mercenar străin care acţionează împotriva propriului neam. Această situaţie este prezenta azi (2015) la toate funcţiile de vârf din Statul Român dar şi în toate celelalte state.
Cheia funcţionării sistemului de conducere a Statului Român prin “telecomandă” de către „Elita” Etniei Evreieşti este secretizarea relaţie de sclavie ce se găseşte întotdeauna în contradicţie cu jurământul depus de sclavul de casa faţă de Statul Român şi Poporul Român când acceptă să preia mandate în calitate de înalt de funcţionar al Statului Român.
CE A PĂŢIT ROMÂNIA RECENT
Noi trăim în STATUL EVREIESC ROMAN în mod înşelător numit STATUL ROMAN. El este rezultatul evoluţiei de la statul fanariot organizat de „Elita” Etniei Evreieşti începând cu 1711 la statul pretins a fi NAŢIONAL începând cu 1859.
Primii noştri patrioţi eliminaţi în epoca modernă au fost Constantin Brâncoveanu şi fiii săi. Au existat 4 încercări serioase de romanizare a Statului Român „Modern”, toate eşuate din acelaşi motiv. Găsiţi aici o descriere extinsă a acestor încercări http://ioncoja.ro/textele-altora/varianta-grigoriu/.
Inamicul secular ne omoară fără ezitare tot ce se naşte mai bun între noi cu scopul ca poporul să rămână fără apărători.
“Elita” Etniei Evreieşti a determina cu peste 160 de ani nin urma ca Etnia Romanescă este obstacolul cel mai mare în calea înfăptuirii revoluţiei universale, în prezent numită Noua Ordine Mondială. În consecinţă, “Elita” Etniei Evreieşti a condamnat la moarte întreagă Etnie Romanescă, nu numai conducători sau Elita Romanească, şi de peste 160 de ani Neamul Românesc este executat de calai externi şi interni începând cu cei mai buni români.
Ideologii desemnaţi de inamic să transmită mesaje în public au motivat şi comunicat decizia “Elitei” lor astfel: “Românii sunt un popor fără istorie, destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice. Dispariţia lor de pe faţa pământului va fi un pas înainte.” Karl Marx și Friedrich Engels, OPERE COMPLETE, vol. 8, pag. 229.
Romanizarea Statului Român este în esenţă sa, procesul de oprire a punerii în aplicare a condamnării la moarte a Etniei Româneşti, în fapt salvarea Neamului Roman de la moartea decisă de “Elita” Etniei Evreieşti.
Execuţia Etniei Romaneşti este înfăptuita sub acoperire şi cu mâna membrilor masoneriei cu o lentoare necesara pentru a nu fi percepută de Români, pentru ca etapele de execuţie să intre în rutină să pară a fi fireşti. Aceasta este singura raţiune pentru existenţa Masoneriei în România.
Masonul afişează identitate de Roman şi nu de puţin ori afişat patriot extrem, dar în ascuns loialitatea sa este supremă faţă de inamicul de moarte al Etniei Romaneşti. Masonul ascunde caracterul său infracţional şi scopurile personale afişând cu emfază activităţi şi comportament de mare aparenta generozitate şi filantropie.
Poporul Român este indus în eroare grav văzând că Români ai săi mint şi comit infracţiuni mari împotriva intereselor Etniei Romaneşti şi este condus de toate forţele conspirate si mas media să adopte concluzia eronată ca Romanii sunt de vină pentru suferinţa pe care o indura şi nu sunt capabili să se conducă şi deci trebuie să apeleze la străini. Observaţi vă rog cât de bine a funcţionat mecanismul acesta psihologic în masa la alegerile prezidenţiale din 2014: un candidat pretins comunist naţionalist este depăşit de un candidat pretins german internaţionalist. În fapt ambii sunt evrei, sayanimi, adânc conspiraţi cu false identităţi stabilite in urma de cateva generaţii.
„Elita” Etniei Evreieşti a recapturat conducerea integrală a Statului Român la 1989 pe care îl folosesc de atunci în multiple scopuri, între care, au reînceput trecerea patrimoniului Neamului Românesc în proprietatea Neamului Evreiesc cu scopul ca Neamul Românesc să îşi piardă mijloacele de subzistenţă fiind silit pentru a supravieţui să se înroleze în robie în slujba Neamului Evreiesc. După 25 de ani de preluare atât a funcţiilor în Stat cât şi a operaţiunilor economice, Neamul Evreiesc deţine în total control sistemul politic şi economic prin interpuşii săi masoni.
Masonii lucrează asiduu în secret atent supravegheaţi de membri Etniei Evreieşti adânc conspiraţi sub false identităţi romaneşti de câteva generaţii, unii cu nume romaneşti de peste 100 de ani, ca să se ajungă la condiţiile în care nu nu mai rămâne nici o opţiune membrilor Neamului Românesc decât să se înroleze în muncile ce servesc exclusiv interesele Neamului Evreiesc sau sa piara.
Cei ce încearcă să se sustragă acestei tiranii bazată pe sărăcire organizată, se refugiază economic în alte state unde cad în acelaşi capcane, unele mai constrângătoare fiind mai îndelung perfecţionate sau se refugiază în interiorul ţării în agricultură sau firme mici. Acestea sunt exterminate cu mâna puzderiei de instrumente create pentru autorizare şi control si extorcate de bani de miriadul de impozite administrate de ANAF, procedurile de falimentare frauduloasa etc. . Acest plan este în desfăşurare. Că va reuşi sau nu până la capăt, se va vedea în timp.
După 1989, în întregime pârghiile statului au ajuns în mâna „Elitei” Etniei Evreieşti prin intermediul masonilor băştinaşi şi de atunci s-a interzis complet accesul Neamului Românesc la resursele ţării.
Înainte de 1989, „Elita” Etniei Evreieşti controla prin membri Etniei Evreieşti adânc conspiraţi sub false identităţi romaneşti de câteva generaţii, unii cu nume romaneşti de peste 100 de ani, acele pârghii ale Statului necesare distrugerii legăturilor funcţionale şi emoţionale intre conducerea patriotică a Statului Român după 1965 şi Poporul Român. Astfel erau controlate
- unele din pârghiile economice, respectiv Comitetul de Stat al Planificării care coordona activitatea economică, integral domniile de comerţ intern şi exporturi,
- pârghiile de circulaţie a informaţiei către populaţie, respectiv televiziunea, editurile
- pârghiile de circulaţie a informaţiei către şi de la conducerea Statului la organe ale statului, respectiv o mare parte în securitate.
Controlul total asupra acelor pârghii a realizat menţinerea condiţiilor de viaţă ale populaţiei în stare precară şi au creat condiţiile de a se putea justifica preluarea tuturor pârghiilor statului pe faţă şi conspirat de către străini şi de a elimina orice patriot din instituţiile statului.
Faptul că aceasta armata compusă din membri Etniei Evreieşti adânc conspiraţi a fost complet invizibilă pentru Poporul Român alaturi de propagandă pre şi post 1989, a creat condiţiile ca iniţiativa şi responsabilitatea pentru suferinţele Poporului să fie atribuit patrioţilor din conducerea Statului, astfel aceştia au rămas fără apărare şi au fost eliminaţi şi nu a mai rămas nimeni care să se opună preluării tuturor pârghiilor Statului Român de către „Elita” Etniei Evreieşti.
Poate aşa unii îşi pot explica discrepanţa cruntă între ce spun şi ce fac persoanele aflate în funcţiile de vârf din Statul Român de 25 de ani, jură să servească interesele Poporului Român dar acţionează în contra intereselor Poporului Român ins constant în favoarea străinilor care deţin masoneria în fapt.
Fără nici un dubiu este faptul că, în cazul in care nimic nu s-ar schimba în viitor, văzând ce s-a făcut împotriva Neamului Românesc în ultimii 25 de ani, tot ce e mai bun în Poporul Român va fi ucis şi vor rămâne doar un număr de români mult prea oprimaţi pentru a mai avea ebergie sa poata înţelege ce li s-a întâmplat.
CUM SE FACE CA OAMENII NU VĂD CE LI SE ÎNTÂMPLĂ?
Cel mai important aspect urmărit de “Elita” Etniei Evreieşti este că Popoarele Lumii să nu ştie că există o “Elita” a Etniei Evreieşti dar să ştie că Etnia Evreiască este doar o victimă, că nu exista nici un plan de înrobire a Popoarelor Lumii, că nu există nici o aşa zisă “Conspiraţie”.
Şi în mod real nici nu exista o “conspiraţie” în sensul că s-au adunat nişte indivizi diverşi şi au făcut o gaşcă cu scopuri toxice.
Dar exista un plan de 2,000 de ani care este aplicat cu perseverenţă diabolică şi toate eşecurile şi reuşitele au condus la stabilirea unei tehnologii de “inginerie socială” ţinută cu grijă în secret pentru folosul exclusiv al “Elitei” a Etniei Evreieşti. Este doar o simplă tehnologie care constă într-o suită de proceduri care conduc la un rezultat planificat. În realitate este ceva simplu, rezultat din cunoaşterea bună a fiinţei umane, ştiinţa pe care ei nu o împărtăşesc cu nimeni în speranţa că acest monopol va conduce la control asupra societăţilor umane.
Până în prezent a condus la dominarea unor domenii dar e departe de situaţia de a avea real şi complet control.
Şi nici nu e vreo şansă, căci dacă ar fi fost, în 2,000 de ani ar fi realizat-o. Ideea de a controla Omenirea prin minciuna este o ide nefuncţionala teoretic, dar care şi în practică s-a dovedit nefuncţionala însă “Elita” Etniei Evreieşti s-a angajat irevocabil pe un curs fără alternativa pentru ei, fără întoarcere, fără oprire. Dar acesta este un cu totul alt subiect.
DECI E BINE, E RĂU, CINE HOTĂRĂŞTE?
Iată avem o situaţie dezechilibrată, care are potenţialul să explice discrepantele vizibile intre vorba şi fapta ale funcţionarilor Statului Român în dauna Poporului Român.
Nu exista nici o posibilitate practica pentru o situaţie inversă în care membri ai Neamului Evreiesc să se înroleze în subordinea intereselor Neamului Românesc întrucât conform regulilor interne ale Etniei Evreieşti străvechi, acel evreu ar fi omorât imediat.
Romanii au, în masă, un caracter genetic de statornici în parametrii extremi: un caracter paşnic, iubitor de oameni, de viaţă, sunt absolut incapabili să ucidă, nu din slăbiciune ci din tărie de caracter, răbdători, dârzi. Când li se face un rău, prefera să sufere şi să se restrângă decât să iasă la bătaie şi să îşi ucidă adversarii.
În lupta aceasta pe viaţă şi pe moarte la propriu, neprovocata, prădătorii absoluţi au găsit soluţia optimă pentru a exploata: asasinarea statornicilor care le stau în cale sau a prădătorilor care nu executa prompt crimele cerute sau divulga planurile de exploatare. În situaţia în care ei ucid cu voluptate şi noi nu putem ucide, pe termen scurt şi mediu in acesti 300 de ani am fost în dezavantaj, un deficit de arem al carui efect se vede pregnant.
Romanii sunt creduli, în extrem. Credulitatea este atributul de caracter al omului pe nivelul cel mai înalt de creştere spirituală şi umană. Credulitatea este rezultata din adâncă înţelepciune care spune ca viaţa umană este cu atât mai frumoasă şi echitabilă cu cât încrederea între oameni este mai mare întrucât încrederea conduce la consolidarea relaţiilor necondiţionale şi prin asta starea de siguranţă generalizata în societate si armonie generalizata.
Soceitatea omului superior este aceea in care oamenii au incredere totala in toi ceilalti oameni. Opusul este valabil: soceitatea omului inferior este aceea in care oamenii sunt suspiciosi si nu ai incredere in ceilalti, ca animalele in jungla.
Neîncrederea este atributul animalelor care sunt în continuă frică de a nu fi ţinta unor pradatori dar şi de starea de profunda nesiguranţa ca efect al competitive cu restul societatii şi singurătatea rezultată în conflicte. Prădătorul uman e un om cu abilităţi umane şi scopuri animalice. El este omul cu vocaţie infracţională. Peste un anume nivel de inteligenta va căuta să se organizeze pentru îşi asigură imunitate juridica prin a a eluda vigilenta sistemului juridic şi de a paraliza sistemul juridic prin utilizarea relaţiilor condiţionale intre evrei, intre evrei si masoni si intre masoni şi a secretizării acestora.
Prădătorii umani adunaţi în masonerie şi stapnii lor utilizează încrederea ca mijloc de înşelăciune la nivelul întregului Popor Roman. În fapt, atributul suprem de caracter al increderii este utilizat împotriva noastră pentru a ne distruge şi a ne înrobi.
Un proverb strămoşesc adevărat spune: ”Să te fereşti de furia celui răbdător!”. Cu certitudine Neamul Românesc va avea o reacţie, mai zdravăna decât toate celelalte Neamuri, aşa cum a arătat şi în trecut, la acest abuz la scara istorică. Dar când şi cum rămâne încă o enigmă.
Nu este nici bine nici rău. Depinde pe cine întrebi. Pentru Neamul Românesc e rău. Pentru Neamul Evreiesc este bine.
Nu exista nici un judecător care să decidă ce ar trebui să fie şi nu exista nici o norma legală faţă de care această situaţie să se poate judeca.
Atât timp cât jurământul masonic se face în secret şi masonii sunt sub jurământ de moarte să nu divulge jurământul făcut, informaţiile primite precum şi să execute docil şi prompt ordinele care li se dau în de către superiori, sistemul nu poate funcţiona decât exclusiv în favoarea intereselor Neamului Evreiesc.
Cine să judece cum trebuie să fie?
Dacă l-am întreba pe Mihai Eminescu, Ştefan Cel Mare, Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Corneliu Zelea Codreanu, Nae Ionescu, Ion Antonescu, Nicolae Ceauşescu etc, am avea un răspuns.
Dacă l-am întreba pe Titu Maiorescu, Nicolae Titulescu, Gogu Rădulescu, Atanase Stanculescu, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Klaus Iohannis, Elena Udrea, Emil Boc şi alţi “celebri” contemporani, în ipoteza că ar fi sinceri, am avea un răspuns opus.
În “jocul” acesta al minciunii şi al crimei făcute cu mâna conspirata nu exista nici judecător nici judecată pentru că zeci de mii de masoni şi evrei conspiraţi se ocupă doar cu a acţiona fara a lăsa urme, probe sau in cazul in care nu se poate altfel, cu distrugerea probelor şi controlul sistemelor de stat care au ca scop să investigheze acţiunile antiromâneşti pentru a bloca si opri cercetarile si a distruge probele.
MASONUL DE SUCCES
Masonul este “sclav de casă” la Neamul Evreiesc, precum în epoca sclavagistă, băştinaşul ce s-a aliat cu stăpânii de sclavi era astfel denumit.
Diferenţă esenţială între sclavul de casă din trecut şi sclavul de casă din prezent, numit “mason”, este ca azi, sclavul de casa se prezintă în public drept băştinaş, pretinde că conduce dar de fapt doar executa ordinele stăpânilor, conduce dsigur in interesul bastinasilor şi este principalul factor de inducere în eroare al băştinaşilor cot la cot, cel puţin la fel daca nu chiar mai convingător decat evreii adânc conspiraţi cu false identităţi romaneşti.
Sclavii de casa/masonii şi stapani lor forţează membri Neamului Romanesc într-o poziţie de servitor dar nu de sclav. Masonii sunt infinit inferiori romanului de rând în raport cu Etnia Evreiască.
Sclavii de casă, începând cu momentul depunerii jurământului faţă de stăpânii străini până la moarte, sunt proprietatea stăpânilor străini.
Viaţa e complicată pentru sclavul de casă.
În viaţa socială de zi cu zi, ei se disting prin faptul că au un comportament fals, nefiresc, forţat, nu au reacţii spontane şi sincere. “Limba de lemn” pentru ei s-a inventat. Umplu aerul cu sunete dar nu spun nimic. Păi cum să aibă un comportament firesc când ei nu mai sunt stăpâni ai propriei fiinţe? Şi mai grav, nu au nici un aliat, nici un ajutor nici în faţa străinului dar nici în fata Neamului Românesc din care provin dar împotriva căruia îşi dedică toate puterile.
Orice text scris de masoni este de neînţeles pentru un om necunoscător al fenomenului dintr-un motiv elementar: toate textele trebuie să ocolească conflictul între cele două noţiuni de “frăţie” şi “obedienţă” şi să distrugă sau să ascundă adevărul.
În fapt masoneria este forma cea mai modernă, şi poate sigură rămasă, de sclavie directă în care sclavii au relaţii de fraternitate (chipurile) între ei dar de obedienta sau subordonare necondiţionată, (certa), faţă de stăpâni.
Dar când un sclav de casa manifesta nesupunere faţă de stăpânii străini, el abia atunci comite trădare şi o comite faţă de Neamul Evreiesc. Şi din toate punctele de vedere, chiar moral, „Elita” Etniei Evreieşti pot dispune de el şi de viaţa să cum doresc şi nimeni nu îl va ajuta, nici egalii în sclavie, nici poporul in care au provenit si impotriva căruia au luptat. Sclavii străinilor nu pot să se reîntoarcă la Poporul Român să ceară protecţie pentru că ei se înrolaseră anterior punând viaţa lor chezăşie în slujba inamicului secular al Neamului Românesc pentru a îl ajuta să îşi asigure supremaţia asupra Neamului Românesc. E normal să fie respinşi de Neam şi să fie lăsaţi să fie linşaţi exemplar de străinul pe care l-au trădat.
Toţi ceilalţi sclavi nu îi vor susţine în fata stăpânilor din motive clare. Ei nu noi am inventat sintagma” “Frate Frate dar brânza –i pe bani!” De la Masoni este şi nu are treabă cu relaţia de rudenie ci cu subordonarea faţă de interesele Etniei Evreieşti şi dacă acestea o cer, masonul va lua gâtul fratelui mason cu conştiinciozitate, pentru un oarecare beneficiu sau gratis dacă se impune, ştiind şi că dacă nu o face, altul o va face lui.
Masonul este foarte singur, doar el/ea cu averea sa şi cu secretele şi faptele sale antiromâneşti pe care numai el le ştie şi nu se poate confesa nimănui. Nici vorbă de Biserică unde ar trebui s fie sincer la spovedanie. Nici o mirare că se prăbuşeşte în abisul senzorial şi îşi pierde minţile şi în final forţa vitală.
DAR PROBLEMA CEA MAI MARE PENTRU SCLAVUL DE CASĂ, PROBLEMĂ FAŢĂ DE CARE TOŢI PAR A FI OPACI, FIIND ORBIŢI DE MIRAJUL SPERANŢELOR, ESTE CĂ PENTRU „ELITA” ETNIEI EVREIEŞTI, EI TOŢI SUNT TOT GOYIMI DE LIMITATĂ FOLOSINŢĂ DE CARE SE DEBARASEAZĂ IMEDIAT CUM ACEŞTIA AFLA PREA MULTE. Ca goyimi, masonii sunt complet fără nici o valoare din punctul de vedere al evreilor. Vite de exploatat precum noi ceilalti. Nu are nici o importanţă la câte sindrofii participa împreună, câte milioane primesc în cont, cât îi laudă propaganda, ei nu au nici o valoare în ochii evreilor dar pot deveni uşor o valoare negativă.
În acest tip de război, secretul despre forţele agresoare şi al mijloacelor de luptă este mult mai important decât reacţia forţelor de aparare ale poporului agresat.
Aşadar sclavul de casa /mason ori sta jos în ierarhie şi nu beneficiază de multe privilegii fie urcă dar devine un risc pentru evrei care vor căuta să scape de el, desigur nu prin pensionare. O întrega epidemie de cancere, alte boli terminale, accidente etc. se vor năpusti peste masonii care şi-au consumat utilitatea în serviciul Neamului Evreiesc.
Orice purtător de secrete este în pericol de moarte atât timp cât deţine secretele. A face public un secret este pentru purtătorul secretului o măsură de protecţie personală întrucât prin scoaterea în lumina a secretului este eliminată motivarea de a fi anihilat detinatorul secretului.
Dar în masonerie nu funcţionează acest mecanism de demotivare întrucât exista jurământul care cere ca masonul sa păstreze secretul cu preţul vieţii. Masonul este în situaţie imposibilă: dacă deţine secretele, este un pericol pentru stăpânii evrei şi e în situaţie să fie exterminat oricând. Dacă le divulga cuiva sau le face publice, este exterminat conform jurământului făcut. Astfel, pentru ca restul masonilor să să rămână executanti docili, masonul ce a divulgat un secret este anihilat cat se poate de exemplar.
Consecinta este ca masonul se poate identifica imediat în orice situaţie: nimic din ce spune nu e clar, este vizibil continuu stresat, nu e sincer şi nu e spontan, îi joacă ochii în cap mai mult decât este justificat de situaţie, când vorbeşte aparent spontan el recita mecanic texte pregătite anterior sau formule standardizate pe subiect. Tot ce îi rămâne este aspectul material care se vede în îmbrăcăminte eleganta sau pompoasă, bijuterii etc.
MASONUL REPREZINTĂ PENTRU EVREI O DUBLĂ NON VALOARE: odată ca goyim şi încă o dată ca sclav de casă care şi-a oferit viaţa evreului.
Masonii afla cu nemultumire asta, din ce din ce mai bine spre sfârşitul vieţii, conştient sau intuitiv, se vede pe faţa lor deznădejdea unei vieţi false din care nu se poate ieşi. Unii au avut remuşcări. Evreii stiu asta din experienţă. Masonii sunt cu prioritate urmăriţi spre bătrâneţe şi monitorizaţi pentru starea mentală. Preventiv, ei se întâlnesc cu moartea prematură că nu cumva să îi lovească vreo idee să îşi spele păcatele prin destăinuiri de secrete deranjante pentru evrei sau dacă dau semne de pierdere a controlului mental.
ÎN CONCLUZIE
NEAMUL ROMÂNESC ESTE SUPUS UNEI AGRESIUNI bazate pe minciuna şi crimă de peste 300 de ani, în care factorii activi sunt:
1. Conducerea este a „Elitei” Etniei Evreieşti,
2. Membri ai Etniei Evreieşti adânc conspiraţi sub false identităţi romaneşti de câteva generaţii în interiorul ţării, strecuraţi printre români, o armată invizibila de sayanimi, care fac tot felul de porcării în numele romanilor şi vin apoi şi arata pe mass media lor ce răi, prosti şi imorali sunt romanii si contrleaza pe masoni sa fie buni excutanti ai juramantului si al ordinelor;
3. Români de vocaţie infracţională înregimentaţi în masonerie.
4. Membri ai Etniei Evreieşti adânc conspiraţi sub false identităţi ale altor etnii ce acţionează atât din interior cât şi din exterior;
5. Masoni de alte etnii.
DISCIPLINA ÎN SISTEM ESTE ASIGURATĂ PRIN CERTITUDINEA OMORÂRII CELUI INDISCIPLINAT.
NEAMUL ROMÂNESC A AVUT UN NUMĂR DE REACŢII SERIOASE la această agresiune, poate cele mai serioase dintre toate neamurile agresate în acelaşi mod, toate fiind oprite prin înşelăciune şi asasinarea conducătorilor după cum am arătat în articolele din linkul postat aici, ca urmare a aplicării procedurii interne standardizate a Etniei evreieşti” Tob shebe Goyim Harog!” (Omoară-l pe cel mai bun dintre ne evrei), ordin impus de regulamentul interior stabilit în Talmud.
http://ioncoja.ro/textele-altora/varianta-grigoriu/
SĂ NE SUPUNEM NU PUTEM pentru că nu e natura noastră. În actualul sistem de exploatare, nu sunt decât 2 posibilităţi de funcţionare: ca exploatator sau ca exploatat. Romanii, în masă, sunt iubitori de oameni, demni şi purtători ai spiritului de echitate şi cooperare, NU SUNT COMPATIBILI CU NICI UNA DINTRE POZIŢIILE DE EXPLOATATORI SAU EXPLOATAŢI cu consecinţa că SUNTEM NEFUNCŢIONALI ÎN SISTEMUL CURENT. Cine acuza Poporul Român de insucces în sistemul de exploatare evreiesc în prezent în funcţionare ce include sistemul politic şi economic, medical, juridic etc. în Statul Român, este fie grav dezinformat fie agent de diversiune antiromânesc.
SĂ NU MĂ ÎNTREBAŢI “CE E DE FĂCUT?” pentru că încă nimeni nu a aflat. Dacă s-ar fi aflat, s-ar fi vazut nişte rezultate concrete. Se vede că forţe ample patriotice împiedica avansul sistemului de exploatare şi destrămare teritorială dar nu le poate opri, asta e treaba altor forţe din interiorul Neamului Românesc.
ACEASTA ESTE ÎNCĂ O INVAZIE pe lângă alte zeci pe care le-am suferit de mii de ani. E drept că e mai originală:
nu e pe faţă,
e perfida,
e vicleană,
e criminală,
e făcută cu armate conspirate sub identitate de români,
străinii sunt mediatizaţi drept salvatori dar ei sunt adevăraţi criminali în masă,
infractorii români sclavi la străini sunt prezentaţi drept “elita” de mare calitate umană dar ei sunt complici şi executanţi ai distrugerilor împotriva propriului Neam Românesc,
politicienii sunt prezentaţi drept decidenţi dar ei sunt doar nişte executanţi docili,
sistemul este prezentat drept democratic (poporul are puterea) în fapt poporul nu a decis niciodată ceva,
poporul este acizat ca ar fi vinovat pentru suferinţa sa dar în fapt străinii şi infractorii locali poarta întreaga vină,
mass media este prezentata drept sursă de adevăr dar ea este ucigaş al adevărului şi îl substituie cu minciuna ţesută cu fire de adevăr şi petice de fals,
inflaţia este impusă de forţe misterioase intern şi externe fapt este decisă şi este dirijată să sărăceasca societatea,
economia este liberă de fapt este monopolizata de acelaşi grup de persoane în întreaga Lume,
Romanii nu sunt atacaţi,
nu există un agresor,
conspiraţia este o teorie din filme
etc.
etc.
etc.
„Elita” Etniei Evreieşti a făcut o mare inovaţie în tehnicile de cucerire a altor popoare: nedeclararea războiului care a făcut toate cele de mai sus să fie posibile de a fi executate fără consecinţe pentru făptuitor, imposibil de pedepsit. Războiul nu e declarat, oficial nu există şi nu are acele aspectele manifeste după pe care Poporul este antrenat de mass media să identifice un război. Scopul filmelor cu războaie şi lupte armate este să condiţioneze poporul cu ideea ca luptele se dau fizic cu arme etc. şi să nu aibă noţiunile necesare să poată identifica acest nou tip de război de agresiune.
POPORUL ROMÂN NU ÎNŢELEGE NIMIC DIN CE SE ÎNTÂMPLĂ pentru că singurele sale surse de informaţie au mai rămas numai cele ale inamicului de moarte al Poporului Român de la care putem aştepta orice dar nu adevărul.
NEAMUL ROMÂNESC AŞTEAPTĂ să fie condus spre o viaţă bazată pe valorile strămoşeşti, creştine, paşnice, iubitoare de viaţă, cooperare şi relaţii de deplină înţelegere între români.
MARIA SĂ NEAMUL ROMÂNESC VA PRIMI CE AŞTEPTA. Când, cum, de la cine încă nu se ştie dar şi această invazie va fi răsturnată. În privinţa aceasta nu este nici un dubiu.
Adrian Grigoriu ianuarie 2015.

1 comentarii:

Responsabilitatea juridica pentru comentariile pe care le faceti pe acest site va apartine exclusiv dumneavoastra

Postări populare

Lista mea de bloguri

Comentarii